Skrb za okolje

Skrb za okolje

V podjetju se zavedamo, da je vsaka industrija lahko umazana in da bi brezskrbno delo do narave zelo škodilo našim zanamcem. Zato zelo velik delež pridobljenih sredstev vlagamo v tehnologijo in znanje, ki nam omogočata, da so vsi naši posegi v naravo po eni strani varni in drugi strani ekološki.

Redne kontrole iz varnostnega vidika, še posebej pri miniranju nam pomagajo, da naši zaposleni niso v nevarnosti.

Skozi ves proces skrbimo za čim manjše prašenje tako pri pridobivanju kot tudi pri prevozu:

  • Vlaženje pnevmatik
  • Vlaženje peska
  • Avtomatski sistem tehtanja, ki nam omogoča enakomerne intervale prevozov skozi vasi

Več o varovanju okolja

Hitra dostava peska v 24 urah