Asfalt

Asfalt

Prodaja svih vrsta asfaltnih agregata:

  • Asfalt AC 8 SURF B50/70 A4
  • Asfalt AC 11 SURF B50/70 A4
  • Asfalt AC 16 SURF B50/70 A4
  • Asfalt AC 22 SURF B50/70 A3
  • Asfalt AC 8 SURF B50/70 A3 SILIKAT
  • Asfalt AC 11 SURF B50/70 A3 SILIKAT

Brza dostava pijeska u roku od 24 sata