Peskokop

Opći opis i vađenje

Kamenolom se sastoji od različitih slojeva, tako da se oko 60 % materijala minira a 40 % se sastruže i vadi velikim bagerima.

Hitra dostava peska v 24 urah