Silt

Umazani ali moker material pridobivamo v končni produkt v pralno sejalni enoti z uporabo tehnološke vode.

Bazeni se štirikrat letno napolnijo s finimi glinenimi delci (muljem). Takrat bazene spraznimo in mulj odpeljemo nazaj v kamnolom, kjer se ponovno strdi in loči od vode, da ga lahko potem uporabijamo za zasipe in varovalne nasipe.

Fast delivery of sand in 24 hours