Mulj

Prljavi ili mokri materijal prerađujemo u finalni proizvod u jedinici za pranje i prosijavanje, koristeći tehnološke vode.

Bazeni se četiri puta godišnje popunjavaju sitnim česticama gline (muljem). Tada se bazeni prazne, a mulj vraćamo natrag u kamenolom, gdje se opet ukrućuje i odvaja od vode da bismo ga mogli upotrijebiti za zastrpavanje i zaštitne nasipe.

Brza dostava pijeska u roku od 24 sata