april 25 2022 0Comment

Dolomitni apnenec

Ohranimo rodovitnost tal – Z apnenjem kislih tal do boljših pridelkov

Dolomitni apnenec – Kalcijev magnezijev karbonat

REGULATOR IN NEVTRALIZATOR KISLIH TAL Z VISOKO VSEBNOSTJO KALCIJA IN MAGNEZIJA

ZAKAJ UPORABITI DOLOMITNI APNENEC?

  • JE POPOLNOMA NARAVNI MATERIAL
  • povečuje in regulira pH v kislih tleh
  • zagotovalja vir KALCIJA in MAGNEZIJA za rastline
  • vzdržuje pravilen razvoj življena v tleh; zlasti deževnikov
  • rastlinam izboljšuje sprejemanje pomembnih rastlinskih hranil (dušik, fosfor, kalij,..), ki rastejo na kislih tleh
  • na intenzivno izkoriščanih pašnikih se zmanjša pojav pašne tetanije pri govedu in ovcah zaradi pomanjkanja magnezije v krmi
  • v vinogradih zagotovimo nekaterim vrstam trte zelo pomemben magnezij

Kemijska sestava

Vsebnost v suhi snovi v %
Kalcij – CA 21,7  Magnezij – Mg 12,9 
preračunani CaO 30,4 preračunani MgO 21,4
preračunani CaCO3 54,2 preračunani MgCO3 44,7
Vsebnost proste vode: 2 – 5%

Granulometrijska sestava: 0 – 6mm; od tega 50% delcev velikost: 0 – 0,5mm

Granulacija: 0 – 0,5 mmGranulacija: 0,5 – 2 mm Granulacija: 2 – 6 mm
min 50%min 35%min 15%
TAKOJŠNJI UČINEKDOLGOTRAJNEJŠI UČINEKRAHLJA TEŽKO ZBITA TLA
in rastlinam omogoča dostopnost do hranljivih snovi in vode


Reakcijo tal izražamo s pH vrednostjo in je ena izmed najpomebnejših lastnosti, ki ohranjajo rodovitnost tal.

Vrsta talpH
alkalna (bazična)nad 7
nevtralna7
kislapod 7


Potrebni odmerki DOLOMITNEGA APNENCA so odvisni od vrednosti pH-ja prsti, teksture tal in vrste rastlin, ki jih gojimo na zemljišču

Odmerki se gibajo med 2,5 tone/hektar do 20 ton/hektar.

Potrebne okvirne količine glede na pH tal:

pHt/ha
peščena tlailovnata tlaglinena tla
62,545
5,55810
57,51215
4,5101620
412,52025


PRIPOROČAMO predhodno določitev pH-ja v prsti. Analizo izdelajo pooblaščene inštitucije, katere vam izdelajo t.i. gnojilne nasvete za apnenje.

Pomembnost kalcija v tleh za pravilen razvoj rastlin:

KALCIJ zagotavlja uravnotežen razvoj mladih rastlinskih tkiv in je osnovni gradnik rastlinskih membran in celičnih sten. Vse rastline z velikim deležem listov so veliki porabniki kalcija.
Pomankanje se najprej pokaže na manjših delih rastlin; listi obledijo, se zvijejo, motena je rast korenin…

Pomembnost magnezija v tleh za pravilen razvoj rastlin:

MAGNEZIJ odlično sodeluje pri oblikovanju pri tvorbi listnega zelenila – klorofila. Pomankanje se pokaže v razbarvanju medžilnega prostora od listnega roba proti notranjosti listov.