april 25 2022 0Comment

Dolomitna mivka

Z nazivno zrnavostjo 0/1 mm

Uporaba za:

  • peskovnike
  • otroška igrišča
  • odbojkarska igrišča
  • za jahalne maneže
  • konjske tekaške proge
  • kmetijstvo
  • vrtnarstvo
  • sadjarstvo
  • fizikalno in kemično izboljšavo tal

Vsebnost težkih kovin:

Težke kovineVsebnost (mg/kg)
As0,6
Cr1,2
Pb0,2
Cd0,2
Ni0,7
Hg<0,01

Kemijska sestava:

KremenVsebnost (%)
SIO20,37

Granulometrijska sestava: